HANSAWORLD Enterprise

Integrovaný aplikační software – vysoký výkon – nízká cena

Proč HansaWorld ?

Více jak 64 000 společností z celého světa se rozhodlo využívat Hansaworld software jako své obchodní a výrobní aplikace a to jak v malých, tak nadnárodních společnostech.

Specifické moduly, plně integrované do komplexního řešení

Jako plně funkční ERP systém poskytuje prioritně HansaWorld účetní obraz všech firemních operací spolu s vyššími, do systému integrovanými funkcemi.

Oblast řízení práce se zaměstnanci

Integrované multiuživatelské přehledy úkolů pomáhají uživatelům zadávat a kontrolovat úkoly v ostatních modulech informačního systému. Grafický kalendář podporuje vytváření rozvrhů zaměstnanců a dalších zdrojů. K jakémukoliv záznamu mohou být připojeny další externí soubory tak, aby byly přístupné všem uživatelům. V Task Manageru mohou být uloženy systémy pracovních postupů – využitelné především u norem ISO 9000.

Komunikace se zákazníky – CRM

S komunikačními nástroji HansaWorld lze realizovat velice efektivní prodejní kampaně. Lze rozlišit firmy pomocí vlastních klasifikací, například podle historických údajů o prodejích, jejich marketingových zdrojů nebo podle toho, co od vás koupili nebo nekoupili. Záznamy se tvoří v jednoduchém textovém procesu a posílají dále pomocí dopisu, faxu nebo emailu. Plně integrován je Task Manager - k zaznamenání klíčových bodů telefonních hovorů nebo schůzek. HansaWorld může sloužit i k ukládání příchozí a odchozí komunikace se zákazníky. Modul Hansa Konference Vám umožní navrhnout kompletní intranet (dokonce i extranet), kde mohou být uchovávány externí a interní datové soubory. Lze ukládat i soubory v PDF formátu a s těmi dále pracovat např. přesouvat je do emailu.

E - business

HansaWorld má webový nástroj, který umožňuje rychle vytvářet webové stránky a měnit následně jejich obsah. HansaWorld nabízí šablony pro textové a obrázkové webové stránky a webové obchody podporující specifické požadavky zákazníka na webové stránky, vybrané údaje z aplikace a použití více jazyků. Třetím stranám může být umožněn webový přístup do jakékoliv části systému. Například subdodavatel může vyplnit časové harmonogramy. Zaměstnanci mohou používat Corporate Portal k přístupu na email, ke kalendáři a přehledu úkolů, a firemním zprávám bez použití mobilních nástrojů. Když je třeba, lze ke vstupu do systému použít připojení k internetu pomocí laptopu, PDA nebo využít GPS a GPRS. HansaWorldS rovněž podporuje XML, EDI a elektronické bankovnictví (např.: BACS) a rozhraní pro telefon.

Technologické zázemí

Škálovatelnost serverů od desktopů po maneframy podporuje váš firemní růst – především xServe od Apple a IBM eServery běžící na Unixu nebo Linuxu. Otevřenost technologie HansaWorld umožňuje vytvářet rychle různé verze jak operačních systémů, serverových i klientských – a to včetně Mac OS X, Windows XP, Pocket PC, Linux a OS/400. HansaWorld podporuje jakoukoliv kombinaci těchto klientů a serverů. Jako nejrychlejší GUI business management solution na trhu, je jednoduché spustit HansaWorld na rozsáhlých sítích bez terminálové emulace nebo řešení třetí strany. To zvyšuje výkon a spolehlivost při nízkých provozních nákladů.

Jediný datový soubor

Zásadním přístupem Hansy je umístit všechna pro činnost podniku důležitá data do jednoho datového souboru spíše než využívat propojení různých aplikací. Tento přístup umožňuje dívat se na data z různých hledisek – například u pohledávek je možné sledovat všechny přísliby prodejců, předběžné rozpočty, obrat výrobků, nárůst oprav a to vše s připojenými poznámkami na jedné obrazovce.

Specifická odvětvová řešení

HansaWorld lze využít pro naprostou většinu firem – další příklady se týkají stovek realizovaných instalací ve vyjmenovaných odvětvích :

Shrnutí

HansaWorld vyhoví všem typům firem, od malých začínajících firem až po velké společnosti, které potřebují integrované řešení,ev.nadnárodní řízení. Nastavení a užívání je jednoduché, ale při tom je funkčnost plně srovnatelná s ostatními „velkými“ systémy.

Profil společnosti

Hansa World je významná mezinárodní společnost zabývající se softwarem a specializující se na obchodní aplikace. Hansa World je k dispozici ve více jak 23 jazykových mutacích a je zastoupeno v mnoha zermích Evropy, Lat. Ameriky, Asie a Středního Východu. Každá země má určeného svého místního product managera, který je odpovědný za sledování změn v místní legislativě a dalších specifických rysů v jednotlivých zemích, jako je například elektronické bankovnictví.

Pokročilé a úspěšné grafické uživatelské rozhraní společnosti Hansa bylo poprvé vyvinuto pro Apple Macintosh v roce 1988. V roce 1994, kdy byl program převeden do prostředí Windows, byl již vyzkoušen tisíci uživateli. Hansa Business Solution má zkušenosti s mezinárodním obchodem a moderními technologiemi, což představuje výborný základ pro nastávající období integrace do EU.

HansaWorld poskytuje široké spektrum technologií pro e-business zahrnující interní a externí e-mail, řadu řešení webových obchodů a PDA podporu. Hansa dále umožňuje vytvořit podnikový portál. Hansa je založena na používání programového jazyku ANSI C a technologii pro tvorbu databází a síťovou komunikaci.

To umožňuje společnosti HansaWorld poskytovat stejné produkty pro mnoho různých operačních systémů, každá verze je optimalizována pro maximální výkon. Současně je Hansa nabízena pro verze Windows 98 až XP, včetně Windows CE, Mac OS 9 a X a Unix, včetně Linux a OS/400. Hansa je ověřena pro IBM eServer, běží na xSeries, pSeries, iSeries a zSeries.

ECC - European Consulting Company, s.r.o.

Nad Rokoskou 2361/2a, 180 00 Praha 8

e-mail: ecc@ecc.cz

www.ecc.cz