HansaWorld Enterprise

Více jak 64000 společností, od těch malých až po nadnárodní korporace, využívá pro své aktivity software HansaWorld.


HansaWorld Enterprise

HansaWorld Enterprise je ERP a CRM systém modulárního typu. Tento software se obvykle instaluje pro 10 až 200 současně připojených uživatelů, vhodný je ale i pro menší počet náročných zákazníků. Mezi jeho nesporné výhody patří možnost práce s více měnami, provoz na několika platformách, WAN, řízení hotelového provozu a výroby, POS a zabudovaný webshop.

Systém HansaWorld Enterprise je vhodný pro širokou škálu podniků s plně integrovanou předřazenou a záložní funkcí. Software nabízí Smlouvy, upevňování zisku, EDI (výměna dat mezi systémy), EPOS (pokladní systém), plánování zdrojů a kontrolu objednávek.

Řešení pro elektronický obchod

Většina prodejců nabízejících software pro elektronický obchod propojuje matricové webové databáze s účetním systémem prostřednictvím jednoduché výměny souborů ASCII, nebo pomocí základních synchronizačních prvků. Ačkoliv tento způsob může vyhovovat potřebám některých zákazníků, většina z nich hledá pro svou obchodní strategii modernější technologie. Právě takové společnost HansaWorld dodává. Všechna řešení systému HansaWorld pro elektronický obchod využívají HTML a jsou nezávislá na webovém prohlížeči koncového uživatele. Kromě provozování internetového obchodu umožňuje HansaWorld Corporate Portal přístup všem zaměstnancům k e-mailu, konferencím, reportovacím službám atd. Přímý přístup je zabezpečený a data jsou vždy aktuální.

Direct Webshop

Direct Webshop je nastavitelný internetový portál, do kterého se zákazníci přihlašují a přímo z něj pak do systému HansaWorld ukládají své objednávky. To zajišťuje aktuálnost všech dat, jako jsou zásoby, ceny nebo úvěrové limity, a zamezuje se tím nutnosti neustále synchronizovat data dvou oddělených databází. Direct Webshop je velmi rychlé a cenově přístupné řešení, garantující spolehlivost vašich dat.

On-line Webshop

Oddělené internetové databáze mohou v reálném čase komunikovat s HansaWorld servery, a to pomocí otevřených TCP/IP spojení. Přednost sítí HansaWorld WAN je v tomto případě zjevná: jelikož hostitelem internetových stránek společnosti je poskytovatel připojení, je výhodné, jestliže spravuje i HansaWorld servery (což není volba dostupná mnoha konkurentům). Toto je základ, na kterém společnost HansaWorld staví svůj marketing služeb ASP. Pro poskytovatele připojení se silným vývojovým zázemím je to jednoduchý způsob, jak rozšířit své podnikání. Online Webshop je určen společnostem, které již mají své internetové stránky. Protože toto řešení navíc umožňuje správu dvou nezávislých serverů (jednoho pro internetové stránky a druhého pro systém účetnictví), je ideální i pro společnosti vyžadující vysokou míru zabezpečení.

Přizpůsobení elektronického obchodu vašim potřebám

Společnost HansaWorld vydala obohacenou verzi produktu Direct Webshop, která umožňuje kompletní přizpůsobení uživatelského prostředí klientovým potřebám. K tomu slouží programovací jazyk HansaWorld HAL (Hansa Application Language), což akreditovaným distributorům systému HansaWorld (a potažmo jazyka HAL) otevírá možnost vytvářet pro HansaWorld software jakékoliv koncové prostředí. Tím se schopnosti softwaru posouvají za pouhý elektronický obchod a umožňují například vytvářet systémy zaznamenávající internetový čas vstupů do systému HansaWorld Enterprise.

Odvětvová řešení

S pomocí HansaWorld Enterprise máte jedinečnou možnost rychle reagovat na současné trendy ve vaší oblasti podnikání. Náš systém spolehlivě pokryje většinu vašich obchodních aktivit, a zároveň nabízí i vstup do oblasti odvětvových řešení. V současné době systém HansaWorld poskytuje řešení pro oblast reklamních, advokátních, auditorských a konzultačních služeb, pro hotely a restaurace, účetní firmy, pokladní systémy, prodej časopisů atd. Pokud si to uživatel přeje, programovací jazyk HAL umožňuje rozvoj jakéhokoliv druhu odvětvového řešení.

ASP

Systém HansaWorld je připraven na ASP obchod. Nasazením našeho vlastního ASP (Hansa iServion ASP) ve Švédsku jsme ostatním poskytovatelům ISP a ASP ukázali, že technologie HansaWorld v tomto prostředí obstojí i bez technologií Citrix nebo Terminal Emulation. Každá společnost má svůj vlastní server HansaWorld s přiřazenou IP adresou a jedinečným číslem portu, který je umístněný v iServion nebo Hansa APS. V kombinaci s nastavením přístupových práv pro skupiny uživatelů a kontrolou hesla v Hansa středisku dosahuje takovéto zabezpečení té nejvyšší úrovně. Když přednastavený klient HansaWorld začíná s prací, systém vyhledá přiřazený Hansa server,nabídne klientovi přihlášení a dál už jej nechá postupovat podle jeho potřeb.

Výhoda v konkurenčním boji

HansaWorld používá mezinárodní model podnikání, který je obecně akceptovaný dodavateli velkých systémů. Produkty společnosti HansaWorld jsou pro všechny země stejné, pouze se přizpůsobují místním podmínkám a požadavkům.

HansaWorld Enterprise je vytvořen ve vlastní objektové databázi

Obecně platí, že vlastní objektové rozhraní je slabou stránkou softwaru. Mnoho prodejců má celou svou strategii založenou na produktech firmy Microsoft a jednotlivých SQL serverech. Technologické změny ovšem stále více odkrývají nedostatky SQL serverů a přiklánějí se k vlastním řešením. Vlastní databáze garantuje systému HansaWorld nejrychlejší GUI (grafické uživatelské prostředí) účetního systému, a tím pádem i snadnější zajištění bezpečnostních prvků pro širokopásmové sítě (s využitím vlastní šifrovací metody). HansaWorld Enterprise je také dostupná pro relační databáze MS SQL a IBM DB2.

HansaWorld je jednou z předních firem, poskytujících mobilní a širokopásmové síťové technologie

HansaWorld je předním dodavatelem mobilních a WAN technologií využívaných v informačních systémech. Už sedm let je možné spojit notebook s instalovaným Hansa softwarem k dalšímu počítači s HansaWorld softwarem přes mobilní telefon. Toto je dobrý příklad výhod objektové databáze i celého zpracování systému HansaWorld. Oba tyto faktory přispívají k tomu, že HansaWorld Enterprise má nejrychlejší uživatelské prostředí účetního programu na světě, a že tato rychlost umožňuje provozovat systém i na pomalých sítích. (Pro srovnání - mobilní telefony umožňují provoz 9600 bit/sec, moderními modemy pracují s 56600 bit/se.)

Pokud víme, žádný jiný účetní systém nemá výše zmíněné vlastnosti – všechny ostatní systémy potřebují zprostředkovatelské technologie a nabízejí tak o mnoho menší flexibilitu. Aplikace HansaWorld jsou ideální pro mobilní prodejce, kteří mohou kdykoliv zadávat nabídky i objednávky a pracovat z domova s aktuálními daty, bez potřeby využití speciálního hardware a software.

HansaWorld disponuje řešením pro správu dokumentů

Systém HansaWorld má velmi jednoduchou, všeobecně použitelnou technologii pro správu dokumentů, kterou může okamžitě implementovat i ten nejmenší zákazník. Toto je jedna z oblastí (spolu s e-komercí a ASP), ve které se výše zmínění dodavatelé softwaru často setkávají s požadavky na snížení cen z důvodu neplnění závazků.

HansaWorld představuje jednoduchý a rychlý nástroj pro využití dalších technologií. Ve srovnání s ostatními dodavateli vykazuje řada řešení společnosti HansaWorld flexibilitu, dynamičnost a vysoký výkon objektové databáze. To staví systém HansaWorld do ideální pozice pro využívání nových technologií, z nichž je celá řada stále ve vývoji. Jsou to například: