HansaWorld Express


HansaWorld Express

HansaWorld Express je kompletní ERP a CRM řešení pro malé a střední podniky. Tento software využívá nejnovější technologie, není náročný na své uživatele, a jeho instalace, která se obvykle pohybuje od 2 do 10 současně běžících klientů, je velmi snadná.

HansaWorld Express pro všechny obchodní aktivity

HansaWorld Express je vynikající software, jehož základní funkce pokrývají finanční a logistické potřeby různých oblastí podnikání, jako jsou například hotely, restaurace nebo konzultační firmy. Software je přizpůsoben místní legislativě a disponuje silnou technickou podporou.

Obchodní výhody

Systém HansaWorld Express je navržen tak, aby plnil potřeby malých a středně velkých podniků, čemuž odpovídá i jeho cena. Má řadu výhod, které pomohou zvýšit rentabilitu vaší firmy. Mezi hlavní výhody patří:

Nízké provozní náklady

HansaWorld Express je integrovaný systém s jedním datovým souborem, což zjednodušuje jeho údržbu. S jednou databází a bez závislosti na softwaru dalších firem se redukuje potřeba odborně vyškoleného personálu. Přechod na nové verze HansaWorld Express je tak méně problematický a je také výrazně levnější. HansaWorld Express lze provozovat na systémech Windows, Macintosh a Linux. Uživatelé si mohou vybrat operační systém, na kterém se jim lépe pracuje, a ušetřit tak čas potřebný k zaučení.

Snadné používání

Uživatelské prostředí je navrženo tak, aby umožnilo všem zaměstnancům plnit denní úkoly rychle a efektivně. Moduly využívají jednotný grafický systém a postupy, čímž se opět snižuje čas potřebný k zaučení.

Stoupající produktivita

Spojení různých obchodních funkcí v jedné databázi umožňuje všem zaměstnancům sdílet data a zaručuje jejich snadnou dostupnost, protože je není třeba vyhledávat v oddělených softwarech. Systém umožňuje zakoupení maximálně 10 uživatelských účtů, přičemž každý uživatel má plný přístup ke všem modulům a funkcím (přístupová práva mohou být nastavena dle konkrétního uživatele).

Pokud potřebujete zvýšit počet uživatelů, bude pro vás vhodný systém HansaWorld Enterprise, který počítá až s několika sty uživateli.

Podpora růstu

HansaWorld Express je flexibilní řešení, které roste s vámi. Jestliže potřeby vaší firmy přesáhnou možnosti systému, lze přejít na produkt HansaWorld Enterprise.

Funkční přehled

HansaWorld Express poskytuje plně integrované účetní, logistické, projektové, prodejní a zákaznické funkce. Systémová data jsou přístupná v reálném čase buď z místní sítě, nebo ze sítě WAN. Díky tomu mají obchodní manažeři přístup k aktuálním datům o ziskovosti, trendech a zdrojích. Lze také definovat skupiny zaměstnanců s přístupem k informacím, nutným k efektivnímu plnění jejich úkolů.

Hloubková finanční analýza

HansaWorld Express je výkonný systém správy financí, umožňující tvořit reporty a analýzy v reálném čase. Program obsahuje všechny standardní účetní prvky, ale navíc také funkce, jako jsou operace s více měnami, vícerozměrová analýza, simulace, sestavení rozpočtu, odsouhlasení účetních zápisů atd.

Vestavěné funkce CRM

Systém HansaWorld Express disponuje funkcemi, které Vám pomohou ke zlepšení a udržení zákaznických a dodavatelských vztahů. Záznamy o zákaznících a dodavatelích se ukládají do jednoho registru, čímž je veškerý CRM systém zpřístupněn dodavatelům. Členění zákazníků a dodavatelů, hromadné rozesílání zpráv a získávání reportů s finančními i nefinančními informacemi patří k základním funkcím systému. Kalendář pro více uživatelů umožňuje jakémukoliv uživateli ukládat a procházet záznamy o schůzkách, a tzv. správce úkolů umožňuje zaznamenat jakýkoliv kontakt se zákazníkem nebo dodavatelem jako aktivitu. Zabudovaný CRM a účetní systém dávají vedení i zaměstnancům přehled o všech finančních i nefinančních aktivitách, které se týkají zákazníků a dodavatelů. Zlepšují tak obchodní vztahy, rozhodovací procesy a pomáhají zvýšit podíl na trhu.