HansaWorld a hotely

HansaWorld

Výzva pro oblast podnikání

Hotely, na rozdíl od téměř všech ostatních průmyslových odvětví, mohou o mnoho více využívat značných výhod moderních integrovaných systémů, jakým je HansaWorld. Tyto systémy se skládají ze dvou částí - z jednotné a integrované aplikace v reálném čase pro všechny funkční oblasti a ze snadno nastavitelného uživatelského rozhraní pracujícího nad moderními technologiemi.

Recepce

HansaWorld disponuje kompletním grafickým rezervačním systémem (Property Management System – PMS). Rezervacím mohou být přiděleny informace o tom, v jakém se zrovna nacházejí stavu, takže je možné ihned zjistit, jestli již host potvrdil svou rezervaci, ubytoval se, anebo se vůbec nedostavil. Rezervace lze též zaměňovat mezi pokoji díky funkci drag and drop. Je možné paralelně zobrazit jeden či dva typy pokojů, či vyhledávat rezervace podle jmen hostů, dat a jiných kritérií.

HansaWorld také podporuje hromadné rezervace a bonusy pro stálého zákazníka. Hromadné rezervace se vztahují na rodiny ubytované v jednom či více pokojích, nebo velké skupiny hostů. Účty lze vystavovat pro individuální hosty, stálého zákazníka, nebo jiné společnosti.

Rezervační systém může být použit i pro rezervace dalších hotelových zařízení od konferenčních prostor a sportovišť po vybavení, jako jsou například projektory a počítače. Tyto rezervace mohou být fakturovány zvlášť, anebo účtovány k jednotlivým pokojům.

Péče o hosty (Concierge) umožňuje sledovat pohyb cenností z bezpečnostních schránek, kam byly uloženy, i zpětné předání majiteli.

HansaWorld také podporuje nabídky sportovních a rekreačních aktivit a lázní. Je možné nabízet i fakultativní výlety, zájezdy či jiné aktivity.

Úklid a údržba pokojů

Využijte schopnost HansaWorldu kontrolovat průběh práce a zjistěte, zda pokoj potřebuje uklidit, nebo je už připraven k ubytování. Pokoje mohou být vyřazovány z provozu a zpět do něj uváděny, takže se nemůže stát, že budete nedopatřením požadovat úklid pokoje, který není určen k ubytování. Rutinní či občasné úkoly týkající se údržby mohou být zadávány zaměstnancům buď prostřednictvím obecných seznamů úkolů, anebo je lze přiřazovat k určitým datům v zaměstnaneckých kalendářích.

Hosté – užívání pokojů

HansaWorld umožňuje uchovávání záznamů o jednotlivých hostech, které se generují na základě různých událostí, jako je například ubytování hosta či jeho využití hotelových zařízení. Tyto záznamy mohou být zobrazeny v internetovém prohlížeči na pokoji hosta. Hostovy aktivity mohou být zaznamenávány a aktualizovány díky funkci účet hosta. (způsob přenosu a provedení viz sekce „Propojení technologií“)

Restaurace a bar

HansaWorld nabízí pokladní systém pro prodej v barech a restauracích. K objednávání přímo na baru mohou být využity dotykové obrazovky, zatímco v zařízeních splňujících náročné požadavky lze objednávky zasílat z PDA přístrojů do hotelové kuchyně, kde se okamžitě vytisknou. Můžete si vybrat, jaké položky by měly být pravidelně kontrolovány, přičemž prodej takovéto položky automaticky zobrazí pokles jejích zásob na skladě. Pokladní záznamy je možné sdílet mezi pokladními terminály a obsluhou. Systém zaznamenává tyto zázamy jako podklady pro vyúčtování služeb hostovi (účet hosta). Platby mohou být rozděleny mezi několik hostů. Platbu je možno akceptovat přímo v baru či restauraci, přičemž platbou může být i kombinace hotovosti, kreditní karty a připsání na účet pokoje. HansaWorld také podporuje řadu systémů věrnostních karet.

Účty hosta

Využijte HansaWorld k vytvoření jakéhokoliv počtu různých tarifů, a to takových, že každý z nich bude určovat na co má host nárok a jak bude rozdělena interní kalkulace. V jakémkoliv časovém rozpětí mohou být pro každý tarif stanoveny různé ceny pokojů, což zajišťuje vysokou flexibilitu při následném účtování. Určití zaměstnanci, podléhající příslušným bezpečnostním kontrolám, mohou být oprávněni ke zrušení jakýchkoliv stanovených cen – libovolná omezení mohou být vytvořena na základě vytvořených pravidel.

HansaWorld vede účetní a veškeré ostatní záznamy v reálném čase. Jakmile host navýší účet svého pokoje, systém tuto částku zaznamená na příslušný účet hosta.

Správa vztahů se zákazníky - Customer Relationship Management (CRM)

Aplikace HansaWorld může být každým uživatelem nastavena k shromažďování různých položek profilových záznamů o hostech a firemních zákaznících. Na základě takovýchto profilů lze jednoduše tvořit marketingové kampaně, například pokud chcete v rámci propagace dalšího hotelu zaslat dopis všem, kteří byli ubytováni v některém z vašich hotelů během určitého časového období. Marketingové kampaně je tímto způsobem možno vést také prostřednictvím faxu či e-mailu. Integrovaný přístup HansaWorld zaručuje, že všechen prodej hostům je okamžitě připraven k přímé analýze, nebo k profilaci v rámci CRM systému.

Propojení technologií 1 - Telefonní ústředny

Telefonní ústředny mohou být k HansaWorld připojeny za účelem:

Propojení technologií 2 – Internetové prohlížeče

HansaWorld podporuje přístup do databáze přímo z internetových prohlížečů, ať z počítačů či televizních obrazovek. Obrazovky mohou být nastaveny například pro následující úkoly:

Propojení technologií 3 – periferní zařízení

HansaWorld standardně pracuje s širokou škálou periferních zařízení. Příklady propojení s periferními zařízeními, které jsou využitelné zejména pro hotely, jsou následující:

Propojení technologií 4 – rádiová a jiná mobilní zařízení

Neustále vzrůstá počet zařízení, která jsou schopna číst či psát IP zprávy a komunikovat tak přímo s aplikací HansaWorld. Mezi ně patří i systémy minibarů, které ihned po odebrání položky automaticky zaznamenají její prodej, nebo kapesní počítače (PDA) užívané v restauracích pro záznam objednávek.

Vše v jednom

Se softwarem HansaWorld budou exekutivní i administrativní části vašeho podnikání naprosto sjednoceny tak, aby fungovaly jako jediný a efektivní nástroj pro všechny zaměstnance. Všech 45 plně funkčních modulů pokrývajících klíčové obchodní oblasti většiny organizací vám umožní soustředit data v jedné jediné databázi. Takováto integrovaná databáze zvyšuje míru integrity vašich dat a naopak snižuje celkové náklady na správu tím, že omezuje výdeje za upgrade. Klientskou aplikaci softwaru HansaWorld si lze provozovat na operační systému Windows, od 2000 do XP, Pocket PC, Macintosh OS X, nebo dokonce řešení Linux GUI(grafický klient). HansaWorld server může být spuštěn na Windows XP a Server 2003, Mac OS X, Linux, Unix a IBM OS/400. Preferovaný hardware pro servery je IBM eServer (xSeries, pSeries, iSeries nebo zSeries (nebo xServe nebo G4 v menší instalaci).

S HansaWorld Portálem a e-business řešením můžete rozšířit společnost uživatelů i za hranice vaší firmy tím, že svým zákazníkům, potenciálním zákazníkům a obchodním partnerům lze umožnit autorizovaný přístup k datům prostřednictvím internetového prohlížeče.

Kontaktujte HansaWorld

Pro více informací o HansaWorld ERP a CRM řešení, kontaktujte naší společnost ECC- European Consulting Copany, s.r.o.- HansaWorld distributora pro Českou a Slovenskou republiku, nebo certifikovaného obchodního partnera HansaWorld, více na www.ecc.cz

Profil společnosti HansaWorld

HansaWorld je významnou mezinárodní softwarovou společností specializující se na obchodní aplikace. Společnost HansaWorld má přes 130 zaměstnanců v pobočkách v Evropě, Jižní Americe a Jižní Africe.

Její distributoři se také nacházejí v Evropě, Jižní Americe a na Středním východě. Pokrokové a velmi zdařilé uživatelské rozhraní bylo vyvinuto v roce 1988 pro Apple Macintosh. V roce 1994, kdy byla vytvořena verze HansaWorld na platformě Windows, byl už tento program vyzkoušen tisíci uživateli. Zkušenosti s mezinárodním prodejem a moderními technologiemi staví HansaWorld do pozice, ze které může úspěšně čelit výzvám příštího desetiletí. HansaWorld poskytuje celou řadu technologií pro e-business, včetně interního a externího e-mailu, několika řešení pro internetový obchod a podpory PDA. Navíc může HansaWorld významně pomoci při budování firemního portálu. Software HansaWorld byl vyvinut za použití C++, jako programovacího jazyka a patentované technologie pro design databáze a síťovou komunikaci.

Díky softwaru HansaWorld lze provozovat stejné aplikace na různých operačních systémech, přičemž každá z verzí těchto produktů je optimalizována k maximálnímu výkonu.

V současné době je HansaWorld k dispozici pro Windows 2000–XP, včetně Windows CE, Mac OS X a Unix, včetně Linux a OS/400. Software HansaWorld je osvědčený pro IBM e-Server v dostupných variantách xSeries, pSeries, iSeries a zSeries.


Ecc

Ing. Vilém Knobloch
ECC - European Consulting Company, s.r.o.
Nad Rokoskou 2361/2a, 182 00 Praha 8
Tel.: +420 284 684 225
Fax: +420 284 684 232
Mob: +420 602 338 351
E-mail: vik@ecc.cz
http://www.ecc.cz