HansaWorld Express a Galileo

HansaWorld Express je kompletní ERP a CRM řešení pro malé a střední firmy. Jedná se o programové vybavení využívající nejnovější technologie především pro práci on-line, vzdálený přístup do aplikace pomocí tenkého klienta, webovém prostředí, internetu, ale zároveň se snadnou instalací a moderním uživatelským rozhraním. Typická instalace je od 2 do 10 současně pracujících klientů.

HansaWorld Express

HansaWorld Express je osvědčený evropský software se základními funkcemi pokrývajícími všechny řídící a finanční potřeby firmy. Typickými zákazníky, pro které jsou v tomto programovém vybavení ke standardním funkcím přiřazeny specifické moduly, jsou např. hotely, cestovní kanceláře, hotely, restaurace, ale i projekční či konzultační firmy.

HansaWorld Express je trvale přizpůsobován místní i evropské legislativě. Cenově odpovídá srovnatelným evropským softwarovým řešením. Specifické moduly, jako je CRM nebo modul Pronájmy, jsou na vysoké funkční úrovni dražších aplikačních řešení.

HansaWorld Express je integrovaný systém s jedním datovým souborem. Údržba systému se tím zjednodušuje. S jedinou databází a bez závislosti na programovém vybavení třetích stran se redukují náklady a potřeba odborně vyškoleného personálu. Přechod na nové verze HansaWorld Express je tak méně problematický a levnější.

HansaWorld Express lze provozovat na systémech WindowsNT/2000/XP, Macintosh a Linux a to jak na straně serveru, tak klientů. Uživatelé si mohou vybrat operační systém, který se jim zdá pohodlnější, nebo který již provozují a tím ušetří čas potřebný k zaučení.

Snadné používání

Uživatelské prostředí je navrženo tak, aby usnadnilo rychlé a efektivní běžné denní zpracování informací. Moduly využívají jednotný grafický systém a jednotné postupy. Tím se opět snižuje čas potřebný k zaškolení na minimum.

Spojení různých obchodních funkcí do jedné databáze znamená, že data jsou sdílena mezi všemi zaměstnanci a jsou snadno dostupná. Zaměstnanci nemusí hledat data nebo klíčové informace v oddělených systémech. Systém umožňuje současnou práci max. 10 uživatelů. Každý uživatel má plný přístup ke všem modulům a funkcím (přístupová práva samozřejmě mohou být nastavena dle konkrétního uživatele a přístupy lze eliminovat). Pokud potřebujete navýšit počet uživatelů, je možné provést upgrade na HansaWorld Enterprise, který je použitelný až pro stovky uživatelů.

Stejně tak lze rozšířit i počet provozovaných firem, ev. různé jazykové verze softwaru.

HansaWorld Express je flexibilní řešení, které roste s Vámi. Jestliže potřeby Vaší firmy přerostou možnosti systému, lze přejít na produkt HansaWorld Enterprise se všemi dalšími moduly a možnostmi, např.e-shop .

Je možné navýšit počet uživatelů provedením upgrade na HansaWorld Enterprise, který je použitelný až pro stovky uživatelů.

Stejně tak lze rozšířit i počet „provozovaných firem“, ev. využít i různé jazykové či účetní verze softwaru.

Funkční přehled

HansaWorld Express poskytuje plně integrované účetní, logistické, projektové, prodejní a zákaznické funkce. Data uvnitř systému jsou přístupná v reálném čase buď z místní sítě, nebo ze sítě WAN či internetu. Díky možnosti přístupu do systému odkudkoliv, mají především obchodní zástupci, nebo manažeři možnost přístupu k aktuálním datům v systému, jak běžným, tak historickým.

Zaměstnance lze sdružovat do skupin, které jim umožňují individuální přístup do systému k předem definovaným datům a aplikacím nutným k běžnému plynulému plnění jejich pracovních úkolů.

Spojení na rezervační systém Galileo

Ze všech funkčních modulů je vytvořena integrace dat do ( nebo ze ) systému Galileo. Při rezervaci letu je připravena struktura dat, která se při potvrzení aktualizuje a je automaticky vystavena faktura. Zároveň je proveden účetní zápis. Pokud vzniká při rezervaci letenky zápis o zákazníkovi, je automaticky předán k dispozici pro další operace ( maily, CRM, následné fakturace ) do Hansy.

Veškeré stavy rezervace ( rezervováno, potvrzeno, uhrazeno, atd.) jsou přenášeny mezi oběma systémy.

Hloubková finanční analýza

HansaWorld Express je především výkonný finanční řídící systém, umožňující analytické pohledy na předdefinovaná data v reálném čase. Software obsahuje všechny standardní účetní operace a tištěné výstupy, ale navíc také funkce jako jsou operace s více měnami, vícerozměrová analýza, simulace, sestavení rozpočtu, odsouhlasení účetních zápisů atd.

Funkce CRM

HansaWorld Express má zabudované funkce, které směřují prioritně dokonalému fungování systému, ke zlepšení a udržování zákaznických i dodavatelských vztahů. Záznamy o zákaznících a dodavatelích jsou uloženy ve stejném registru, určené údaje ze CRM je možno zpřístupnit i klientům. Členění zákazníků a dodavatelů do předdefinovaných skupin, hromadné rozesílání zpráv, snadné získávání přehledů o chování zákazníků s finančními i nefinančními informacemi patří ke standardním funkcím systému, zabezpečující snadný každodenním provoz firmy. Elektronická pošta je do systému též integrována v místech, kde je využívána – objednávky, potvrzení rezervací, atd. Víceuživatelský kalendář umožňuje ukládat a prohlížet záznamy o schůzkách libovolným povoleným uživatelem. „Manažer úkolů“ zprostředkovává automatický kontakt se zákazníkem nebo dodavatelem. Zabudovaný CRM a účetní systém dávají manažerům a zaměstnancům přehled o všech aktivitách finančních i nefinančních, o aktivitách týkajících se všech nebo vybraných skupin zákazníků a dodavatelů.

HansaWorldExpress je na trhu již 15 let ve Skandinávii. V posledních letech je stále oblíbenější jak v celé Evropě a i v řadě vzdálených zemích pro svůj uživatelský komfort, jednoduchost a integritu. Sleduje technologické vývojové trendy a zaměřuje se na oblasti rostoucích trhů – proto i na cestovní kanceláře.

V České a Slovenské republice je nabízena specifická aplikace pro cestovní kanceláře s on-line napojením na rezervační systémy.


V Praze dne 11.10.2005

Ing. Magdalena Třebická
Obchodní ředitelka
ECC- European Consulting Company,s.r.o.
e-mail : mat@ecc.cz
www.ecc.cz
www.hansaworld.com