PROROM - ostatní kurzy


Logo PROROM

Název kurzu : Počítač - přítel člověka

Seznámení s počítačem a ukázka jeho použití

Označení

Z000

Cíl kurzu

Cílem kurzu je seznámit nenásilnou formou posluchače se základní funkcionalitou počítače a jeho využitím v pracovním i soukromém životě. Kromě krátkého teoretického základu jsou součástí kurzu ukázky základních aplikací a možností počítače od vytvoření prostého dokumentu až po multimediální zázemí počítače (foto, video, hudba), které u posluchače odstraní počáteční nejistotu a vzbudí v něm zájem o další vzdělávání v oblasti ICT a o další znalosti potřebné pro širší využití počítače.

Délka kurzu

4 hodiny

Požadavky na uchazeče

Kurz je určen naprostým počítačovým laikům bez nároků na předchozí používání počítače.

Software

Microsoft Windows XP

Náplň kurzu

Teoretický základ

Praktická část (ukázka aplikací)

Název kurzu : Počítač pro práci i pro zábavu

seznámení s počítačem a se základy jeho obsluhy

Označení

Z001

Cíl kurzu

Cílem kurzu je seznámit posluchače, kteří s počítačem ještě nepracovali, s jeho základním ovládáním a využitím nejenom v praktickém životě, ale i pro zábavu. Posluchač se dozví, z čeho se počítač skládá, jak pracuje, naučí se ho ovládat a pracovat s jeho periferními zařízeními, pozná smysl a význam operačního systému, jeho funkce a možnosti a naučí se ho ovládat pomocí myši i klávesnice.

Délka kurzu

15 hodin

Požadavky na uchazeče

Kurz je určen naprostým počítačovým laikům s chutí se naučit se něco nového bez nároků na předchozí používání počítače.

Software

Microsoft Windows XP

Náplň kurzu

Teoretický základ

Praktická část (MS Windows)

Název kurzu : Práce s textem a tabulkami

základy kancelářské administrativy

Označení

Z002

Cíl kurzu

Cílem kurzu je seznámit posluchače s možnostmi textového editoru a tabulkového kalkulátoru a poskytnout jim takové znalosti, aby byli schopni vytvořit jednoduchý textový dokument na úrovni nebo pomocí přehledné tabulky provádět výpočty, které „nikdy nechybují“.

Délka kurzu

20 hodin

Požadavky na uchazeče

Znalost operačního systému MS Windows.

Software

Microsoft Office Word 2003

Microsoft Office Excel 2003

Náplň kurzu

MS Word

MS Excel

Název kurzu : Svět Internetu

Internet a elektronická pošta

Označení

Z003

Cíl kurzu

Cílem kurzu je ukázat posluchačům, kteří ještě neměli možnost se s Internetem setkat, jeho široké využití jakožto „nevyčerpatelného“ zdroje informací, poradce i baviče. Kurz ukáže snadnost a efektivnost komunikace prostřednictvím elektronické pošty a díky znalosti těchto dvou nejpoužívanějších služeb Internetu – WWW (prohlížení internetových stránek) a elektronické poště – otevře posluchači dveře do virtuálního světa Internetu.

Délka kurzu

8 hodin

Požadavky na uchazeče

Znalost operačního systému MS Windows.

Software

Microsoft Internet Explorer 6.0

Microsoft Office Outlook 2003

Náplň kurzu

Teoretický základ

MS Internet Explorer

MS Outlook