PROROM - kurzy


Logo PROROM

Název vzdělávacího kurzu/školení:

ECDL – European Computer Driving Licence.

Obsahová náplň kurzu/školení

ECDL (European Computer Driving Licence) je mezinárodně uznávaná, objektivní, standardizovaná metoda pro ověření počítačové gramotnosti. Cílem tohoto kurzu je seznámit účastníka se znalostmi práce s počítačem tak, aby zvýšili svojí pracovní výkonnost efektivnějším využívání výpočetní techniky.

Při přípravě a provozování kurzu je kladen důraz především na jejich kvalitativní obsah, tudíž je počet účastníků na tomto kurzu omezen na 6 lidí.

Průběh kurzu se řídí následující osnovou:

Uplatnitelnost znalostí získaných absolvováním kurzu/kurzů

Být konkurenceschopným na trhu práce dnes předpokládá celoživotní vzdělávání. Profesí, kde není zapotřebí prokázat alespoň základní počítačové dovednosti, ubývá. Certifikát ECDL zcela pokrývá potřeby skupin na trhu práce – zaměstnavatele, zaměstnance i OSVČ, jelikož slouží: k objektivnímu posouzení počítačové gramotnosti uchazečů o zaměstnání nebo stávajících zaměstnanců, ke zhodnocení investic do IT a k zajištění konzistentní úrovně znalostí a schopností celé firmy, ke zefektivnění práce ve firmě a snížení podpůrných nákladů na práci s výpočetní technikou a ke zvýšení konkurenceschopnosti firmy na trhu.

Délka kurzu : 16 hodin včetně certifikace

Název vzdělávacího kurzu/školení:

Informační systém HansaWorld pro obchodní organizace

Obsahová náplň kurzu/kurzů/školení

Obsahem kurzu jsou všechny aktivity, které běžně potřebuje podnikatel anebo živnostník ke své činnosti – nákup a prodej zboží, vystavování dokladů, prezentace činnosti (zboží) na internetu, účetnictví.

Uplatnitelnost znalostí získaných absolvováním kurzu/kurzů

Účastník kurzu získá znalosti a dovednosti potřebné pro každodenní řízení procesů v rámci svých podnikatelských aktivit v oblasti obchodní činnosti.

Délka kurzu : 8 hodin

Název vzdělávacího kurzu/vzdělávacích kurzů/školení:

Informační systém HansaWorld pro cestovní kanceláře

Obsahová náplň kurzu/kurzů/školení

Kurz připravuje pracovníky pro práci v cestovních kancelářích. Obsahem je běžná rutina při zajišťování rezervací letenek a služeb, práce s klienty, vystavení dokladů a jejich zaúčtování.

Uplatnitelnost znalostí získaných absolvováním kurzu/kurzů

Účastník kurzu získá znalosti a dovednosti potřebné pro řízení procesů v rámci svých podnikatelských aktivit v oblasti cestovního ruchu.

Délka kurzu : 6 hodin